Ke studiu v Austrálii potřebuje občan ČR studentské vízum

V závislosti na výběru kurzu a zda je zájemce o studium ještě v České Republice či již v Austrálii, lze zažádat o studentské vízum dvěma způsoby:

online na stránkách Australské vlády

podáním žádosti na Australské Ambasádě ve Vídni – osobně či poštou

Australian Embassy
Mattiellistrasse 2-4,
A - 1040 Vienna;
AUSTRIA
Ph: +43 1 506 740
Fax: +43 1 513 1656

Otevírací hodiny:
8.30 - 16.30 - Pondělí až Pátek

K získání studentského víza je potřeba doložit

1. Potvrzení o zaplacení kurzu (tzv. eCoE) – zajišťuje Australian Studylink Agency

2. Potvrzení o zaplacení povinného zdravotního pojištění (tzv. OSHC) – zajišťuje Australian Studylink Agency

3. Finanční kryti na rok studia (AUD 18610 na jednotlivce - u rodinných příslušníků se liší + zpáteční letenku + zaplacené školné) Důležité: žadatel o vízum nemusí mít peníze na svém účtě, ale může jej sponzorovat kdokoliv, nejlépe, rodinný příslušník. Bližší informace poskytne Australian Studylink Agency a ve spolupráci s žadatelem o víza připraví podkladové materiály.

4. A další dokumenty vyplývající z typu studia a místa podání žádosti o vízum – bližší informace poskytne Australian Studylink Agency a ve spolupráci s žadatelem o víza připraví podkladové materiály

Možnosti a povinnosti vyplývající ze studentských víz

Co mohu se studentským vízem podnikat?

1. Studovat

2. Pobývat v Austrálii po dobu trvání studia a v době prázdnin udělených během nebo po skončení studia

3. Přivést člena rodiny, který je odkázán na Vaši péči (např. dítě do věku 18 let)

4. Získat pro sebe i člena rodiny pracovní povolení

5. Legálně pracovat 40h za 14 dní v době studia a neomezeně v době prázdnin (u člena rodiny a partnera/ky se počet povolených hodin liší v závislosti na Vašem kurzu)

6. Pro partnera/ku (manžela/ku, druha/žku) zajistit studium v délce 3 měsíců

7. Neomezeně - krát vycestovat z Austrálie a přijet zpět (vhodné v době studijních prázdnin)

K čemu Vás studijní vízum zavazuje?

1. Splnění minimální studijní docházky

2. Dosažení uspokojivých studijních výsledku

3. Informování školy o nové adrese do 7mi dnů po změně bydliště

 

Udělejte rozhodnutí, vyšlapeme Vám cestičku