Setkali jste se s tím, že

Australský vdělávací systém nabízí zahraničním studentům obrovské množství škol a kurzů, až je často velmi obtížné se rozhodnout, na jaký kurz a na jakou školu se přihlásit?


Australian Studylink Agency Vám výběr školy usnadní. Zeptáme se Vás pouze na několik klíčových otázek a sestavíme Vám 2-3 varianty studijně-pracovních pobytů dle Vašich požadavků.

A na co se Vás budeme ptát?

jaký je Váš důvod studia v Austrálii (zlepšení angličtiny či odbornosti, dodělání PhD, získání trvalého pobytu v Austrálii, cesta za rodinným příslušníkem, ... )
v jaké lokalitě preferujete studovat (Sydney, Brisbane, Melbourne, ...)
jak dlouho chcete v Austrálii pobýt (semestr, 1 rok, 3 roky, ...)
kolik peněz můžete celkově na Vaše studium v Austrálii vynaložit (letenka, školné, poplatek za vízum, ...)

Pokud dokážete s lehkostí zodpovědět všechny naše dotazy, nemělo by nám už stát nic v cestě a můžeme se do plánování a zařizování Vašeho studijně-pracovního pobytu v Austrálii společně pustit.

Chci navrhnout studium na míru


V případě, že potřebujete přeci jenom více informací, aby jste se dokázali rozhodnout k Vaší plné spokojenosti, zkuste si projít sekci Kurzy a školy a nebo pročíst skutečné případové studie, které Australian Studylink Agency připravila pro dřívější klienty.


 

Udělejte rozhodnutí, vyšlapeme Vám cestičku